داستان فیلم

حامد(مصطفی زمانی) باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش روی او قرار داده است.

پیشنهادات مشابه
میهمان داریم
مسلخ
گور طلایی
ساز و سن