نمایش تیزر
داستان فیلم

آخر هفته یک نوجوان و پدرش در خانه‌ای کنار دریاچه زندگی خوبی را سپری می‌کنند ، اما با وارد شدن گروهی از زندانیان فراری به آن منطقه ، زندگی این پدر و دختر به خطر می‌افتد و…

پیشنهادات مشابه
ایت : قسمت دوم
یه حبه قند
نجات
زندگی جای دیگریست