وایرال هفته

نماهنگ سلام فرمانده | گروه سرود ۳۱۳ نفری ماح
7:38
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

نماهنگ سلام فرمانده | گروه سرود ۳۱۳ نفری ماح با صدای حاج ابوذر روحی رسانه هنری منتقم

سلام فرمانده
1:23
pofefilm
1 بازدید · 14 روز قبل

سلام فرمانده
1:49
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

اجرای سرود سلام فرمانده در حرم امامزاده سیدمظفر (ع) بندرعباس

سلام فرمانده همخوانی خواهروبرادر
7:05
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

همخوانی زیبای شعر سلام فرمانده توسط خواهروبرادر

سلام فرمانده رمز نزدیکی ظهور
0:59
pofefilm
1 بازدید · 14 روز قبل

به اشک چشم کودکان شیعه بیا آقا . این اشک ها از کودکان خردسالِ پاک شیعه حکایت از آمدن"تو" ای امام زمانم و تعجیل در امرِ فرج دارد... . خبر آمد خبری در راه است

سلام فرمانده
1:03
pofefilm
1 بازدید · 14 روز قبل

کلیپ سلام فرمانده(گروه 313نفری)
7:38
اطلاع سرود سلام فرمانده
0:24
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

سلام فرمانده طهورا خانم ۲ ساله
0:17
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

سلام مانده توسط طهورا ۲ ساله از خانواده هوانیروز

کلیپ سلام فرمانده فالو یادت نره
0:44
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

کلیپ سلام فرمانده

سلام فرمانده...
0:16
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

طنز جدید سلام فرمانده آرمین سلطانی

سلام فرمانده
1:19
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

کلیپ زیبای سلام فرمانده با لب خوانی محمد حسین مهدوی از هند

سلام فرمانده ( بهترین کلیپ ارسالی مسابقه ی لباهنگ سلام فرمانده در بخش گروهی )
0:58
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

سلام علیکم . یه مسابقه برگزار کردیم به اسم لبخونی آهنگ سلام فرمانده . که 460 نفر برای ما کلیپ فرستادن و ما هم از طرف هیئت ثارالله روستای سروکلا به 67 نفر از کلیپ های برتر جایزه دادیم . انشا الله این نماهنگ زیبا زمینه ساز ظهور حضرت حجت و ندای جهانی لبیک یا مهدی باشه .

سلام فرمانده ( بهترین کلیپ ارسالی مسابقه ی لباهنگ سلام فرمانده در بخش فردی )
0:40
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

سلام علیکم . یه مسابقه برگزار کردیم به اسم لبخونی آهنگ سلام فرمانده . که 460 نفر برای ما کلیپ فرستادن و ما هم از طرف هیئت ثارالله روستای سروکلا به 67 نفر از کلیپ های برتر جایزه دادیم . انشا الله این نماهنگ زیبا زمینه ساز ظهور حضرت حجت و ندای جهانی لبیک یا مهدی باشه .

سلام فرمانده ( بهترین کلیپ ارسالی مسابقه ی لباهنگ سلام فرمانده در بخش فردی )
2:23
pofefilm
0 بازدید · 14 روز قبل

سلام علیکم . یه مسابقه برگزار کردیم به اسم لبخونی آهنگ سلام فرمانده . که 460 نفر برای ما کلیپ فرستادن و ما هم از طرف هیئت ثارالله روستای سروکلا به 67 نفر از کلیپ های برتر جایزه دادیم . انشا الله این نماهنگ زیبا زمینه ساز ظهور حضرت حجت و ندای جهانی لبیک یا مهدی باشه .
Showing 1 out of 3